Αποκλειστικοί συνεργάτες της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την Σκύδρα

Η εκπαιδευτική Ρομποτική


 1. Δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να προσεγγίσουν βιωματικά έννοιες από άλλα πεδία – γνωστικά αντικείμενα.(μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθήματος).

 2. Είναι ιδανική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χώρο του STEM με την κατασκευή Robots και τον προγραμματισμό τους.

 3. Βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης. Στην ουσία δηλαδή μαθαίνουν την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσοντας παράλληλα την δημιουργικότητα και την φαντασία τους.

 4. Βοηθά τους μαθητές να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται καθώς τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες τριών.

 5. Βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις λεπτές κινητές τους δεξιότητες μέσω της κατασκευής.

 6. Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να μάθουν να μεταδίδουν την γνώση τους μέσω της παρουσίασης που γίνεται σε κάθε μάθημα

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Πλεονεκτήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό:


 1. Πολυετή προγράμματα που είναι προϊόντα συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας από τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό.

 2. Δοκιμασμένα πρώτα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 3. Προσαρμοσμένα στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης.(όχι έτοιμα μαθήματα της Lego).

 4. Διδασκαλία από καθηγητές που εκπαιδεύονται, πιστοποιούνται και επανεκπαιδεύονται κάθε χρόνο από το ΠΑΜΑΚ

 5. Η τεράστια πλειοψηφία των ανταγωνιστών ασχολείται με προετοιμασία σε διαγωνισμούς, το οποίο δεν είναι μάθημα(δεν είναι εκπαιδευτική ρομποτική)

Τα μαθήματα της Ακαδημίας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε αριθμούς


>16 κύκλοι μαθημάτων


>224 διαφορετικά μαθήματα σε συνολικά...

> 448 ώρες, με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους το κάθε μάθημα>κατασκευή 150 διαφορετικών ρομπότ με τις οδηγίες των καθηγητών


>90 πίστες σεναρίων και 600 διαφορετικές δραστηριότητες