Προγράμματα Ρομποτικής

Κατηγορία Prebotics

Νηπιαγωγείο

Η Ακαδημία Ρομποτικής σχεδίασε και ανέπτυξε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στους πιο μικρούς της φίλους, στα παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών. Στόχος είναι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τεχνολογικό αλφαβητισμό αλλά και δεξιότητες, που καλούνται «δεξιότητες του 21ου αιώνα». Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο θα γνωρίσουν στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών σε δράσεις προγραμματισμού οικείων παιχνιδιών, όπως τα τουβλάκια Lego στο Coding Express, θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας, της υπολογιστικής σκέψης, της επίλυσης προβλήματος, της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας, δεξιότητες που αποτελούν στόχο της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Συνάμα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες, αφού το πρόγραμμα πλαισιώνεται με δραστηριότητες αφήγησης και δημιουργίας ιστοριών (storytelling) .

Lego Coding express

Κατηγορία Junior

Η κατηγορία Junior ενδείκνυται για ηλικίες από Ά Δημοτικού μέχρι και ΄Γ Δημοτικού.

Junior Robotics

Το Junior Robotics είναι το πρόγραμμα που εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της φυσικής. Πραγματοποιείται έτσι μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της ρομποτικής και του STEM. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν απλές και ποικίλες ρομποτικές μηχανές. Θα αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο κατασκευαστικές δεξιότητες και θα αποκτήσουν βασικές έννοιες από τον κόσμο των φυσικών επιστημών και του προγραμματισμού. Τα μαθήματα γίνονται με χρήση WeDo1.


Junior Mechanics

Δημιουργία και έρευνα μηχανικών μοντέλων. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία. Θα μελετήσουν την αποδοτικότητα του μοχλού, της τροχαλίας και θα πειραματιστούν με τα γρανάζια. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με όρους μηχανικής και φυσικής. Ακόμη, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με νέους τρόπους προγραμματισμού και χρήση tablets.

Junior Coding

Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Οι μαθητές θα εμβαθύνουν περισσότερο στον προγραμματισμό μαθαίνοντας καινούργιες έννοιες. Θα εξασκήσουν την αλγοριθμική τους σκέψη και θα εφαρμόσουν μαθηματικές πράξεις. Οι κατασκευές τους πλέον, θα έχουν πιο ολοκληρωμένη μορφή πλησιάζοντας σε λειτουργικότητα πραγματικές ρομποτικές και μηχανικές κατασκευές που συναντούν στην καθημερινότητά τους.

Junior League

Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τους προηγούμενους 3 κύκλους μπορούν να επιλέξουν να σχηματίσουν μια ομάδα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την προετοιμασία των ομάδων για τοπικούς, πανελλαδικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς.

Εκπαιδευτικό Ρομποτικό πακέτο "Lego Wedo"

Εκπαιδευτικό Ρομποτικό Πακέτο "Lego Wedo 2

Κατηγορία Robot

Η κατηγορία Robot ενδείκνυται για ηλικίες από ΄Γ Δημοτικού μέχρι και Ά Λυκείου.

Robot Beginner

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Robot Βeginner είναι μια εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική. Κατά την διάρκεια των προγραμμάτων γίνεται γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο που θα ασχοληθούμε για τους επόμενους κύκλους. Θεωρείται ο πιο βασικός κύκλος σπουδών, καθώς ο μαθητής παίρνει όλα τα βασικά εφόδια που χρειάζεται για να συνεχίσει. Πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικείωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού.

Robot Intermediate

Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουν ό,τι έχουν μάθει στον κύκλο αρχαρίων και θα πρέπει να κάνουν το ρομπότ περισσότερο ευφυές. Θα εμβαθύνουν την κατανόηση και την πρακτική τους στην προηγμένη ρομποτική και τις έννοιες του προγραμματισμού.

Robot Mechanics

Οι κατασκευές και τα σενάρια μαθήματος θα δίνουν έμφαση στην μηχανική. Οι μαθητές θα δημιουργούν ρομποτικές κατασκευές με περισσότερες δυνατότητες. Η δύναμη των κινητήρων, η ταχύτητα και η ισορροπία των κατασκευών θα βελτιστοποιούνται με μηχανικό τρόπο. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία.

Robot Coding

Εστίαση στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μαθαίνοντας έννοιες όπως ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές, ο παράλληλος προγραμματισμός κ.α. Οι νέες μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, καθώς και ο τρόπος σκέψης που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πέρας του συγκεκριμένου κύκλου είναι απαραίτητα εφόδια για τους επόμενους κύκλους.

Πακέτο Lego Mindstorms EV3 Education set

Κατηγορία Arduino

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 13 ετών και άνω & Ενήλικες

Το Arduino είναι μια πρωτότυπη ανοικτή πλατφόρμα βασισμένη σε υλικό (μητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα) και λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη χρήση. Οι πλακέτες Arduino είναι ικανές να διαβάζουν διάφορες εισόδους και αισθητήρες και να τις επεξεργάζονται μέσα από ένα σύνολο εντολών στον μικροεπεξεργαστή της πλακέτας.


Στο κόστος των μαθημάτων περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός Arduino, ο οποίος μένει στην κατοχή του εκπαιδευόμενου μετά την λήξη του προγράμματος.


Tο Arduino αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον χώρο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, γι’ αυτό η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τα μαθήματα «Αυτοματισμοί και Ρομποτική (Arduino)» σε αρχάριους και προχωρημένους εκπαιδευόμενους.

Τα μαθήματα πραγματεύονται τις εξής ενότητες:

● Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

● Χρήση Arduino και Raspberry.

● Γνώση αισθητήρων.

● Γνώση κινητήρων.

● Προγραμματισμός γλώσσας C και Proccessing.

● Συνδέσεις Bluetooth και Wifi.

● Κατασκευή απλών και σύνθετων αυτοματισμών.

● Μοντελοποίηση αυτοματισμών από την καθημερινότητα.


(Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων)

Υπεύθυνος τμήματος: Γρόπαλης Γεώργιος (Απόφοιτος τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία).

Τ.:6982463540 | E-Mail: giogropalis@gmail.com